Bærekraft står også sentralt i utformingen av produktene vi leverer. Alle våre produkter er nøye utformet for å vare, både med tanke på design og kvalitet. Ved å tilby kundene våre et produkt som er skreddersydd for deres behov og ønsker, og utformet i materialer som holder seg pene over lang tid, håper vi at vi kan bidra til å begrense overforbruk.

De valgene vår lille bedrift tar, har betydning i en større sammenheng. Hver dag står vi ovenfor valg og prioriteringer som påvirker mennesker og miljø. Det kan være alt fra materialvalg, valg av samarbeidspartnere, og sertifiseringsordninger til valg av emballasje og sikring av produkter.

Logistikk er ikke alltid like lett på ei lita øy, men det gjør også at vi alltid må ha disse tankene med oss. Vi holder til på et sted der vi ser direkte konsekvenser dersom vi ikke tar disse hensynene.

Det skjerper oss og minner oss på hvorfor bærekraft ligger i bunnen av alt vi gjør og alt vi produserer

Trappeproduksjon er skreddersøm, og det blir naturlig nok en del overskuddsmaterialer i produksjonen. Dette utnyttes både direkte i produkter, og det som ikke kan benyttes andre steder i produksjonen blir gjenvunnet som varme. Denne benytter senere i prosessen for å tørke produkter etter overflatebehandling.

Som et ledd i arbeidet for å minimere avtrykket vårt gjenvinner vi også den lakken og malingen vi bruker i så stor grad som mulig.  Dette gjøres for å reduserer avfallsmengden, men også for å tryggere kunne håndtere avfall i ettertid. Dette ved at restene tørker maksimalt inn og blir lett og trygge å transportere.

Vi kan også tilby FSC®-sertifiserte trapper.

FSC (Forest Stewardship Council®) er en internasjonal medlemsorganisasjon som jobber for ansvarlig skogbruk globalt. Denne sertifiseringen bekrefter at våre produkter oppfyller visse krav; produktene vi leverer er bærekraftig produsert, sporbare og ikke minst hentet ut med hensyn til miljø og sosiale forhold som beskytter truede arter og styrker rettighetene for arbeidere og urbefolkning.