Åpne trinn (åpen trapp)

Åpne trinn er standard i alle trapper. Dette gir et mer luftig og lyst inntrykk, og letter opplevelsen av trappa. Barnesikringslist er standard på åpne trapper. Denne begrenser åpningen mellom trinnene, som ikke skal være mer enn 10 cm, slik at barn ikke skal krabbe gjennom, eller sette seg fast.

Tette trinn (lukket trapp)

Tette opptrinn (stusstrinn som vi kaller det) lukker den åpningen man får mellom trinnene. Ved å lukke åpningen stenger man for støy, temperatur og oppvirvling av luft. Dette er viktig for mange for å unngå støv og rusk. Med tette trinn kan rommet under trappa utnyttes bedre.

Trinn

Også kalt inntrinn. Den vannrette delen man trår på.

Stusstrinn

Det loddrette stykket mellom hvert trinn

Trinn med trappenese.

Tette trinn der forkant av trinnet har et lite overlegg. Du får bedre plass til foten og trappen blir bedre å gå i.

Trinn uten trappenese.

Tette trinn uten overlegg. Dette tilvalget velges ofte av estetiske grunner og skaper en mer skulpturell effekt. Dette har et tillegg i prisen.

Blokktrinn

Kalles det første trinnet i trappa, dersom dette er åpnet opp og er mer forseggjort. Dette gjøres for å skape en flott start på trappa. En ekstra detalj. Finnes som rett, og buet (bilde)

Repos

Et parti i trappen uten stigning, også kalt trappeavsats. Ofte benyttet midt i trappen, der trappen skifter retning, som et hvileplatå.

Barnesikringslist

Standard list under trinnene i forkant. Plasseres 40 mm fra forkant, og 50 mm fra siden. Kommer i samme utførelse som trinn forøvrig

Tykk barnesikringslist

Tykkere list under trinnene i forkant. Plasseres 5 mm fra forkant og 5mm fra side mot frivange. Kommer i samme utførelse som trinnene forøvrig

Tykk barnesikringslist, slett forkant

Tykkere list under trinn. Plasseres flush i forkant, og helt ut i trinnets lengde. Kommer i samme utførelse som trinnet forøvrig.

Innstemt

Vangen er den delen på sidene av trappa som trinnene er festet inn i. Vange opptrer også i sammensatte ord, som veggvange, frivange m.m. Dette angir om vangen går langs veggen eller om den er fristilt ut i rommet. Denne kan ha ulike utforming, ofte etter designønske, som: innstemt, underliggende, midtsentrert. Innstemt vange, trinn går inn i vange. Underliggende/oppsalet vange, trinn hviler oppå vange. Midtsentrert vange, også kalt boksvange, sentrert på midten der trinn hviler oppå vange.

Underliggende (Oppsalet)

Kombinasjon (Innstemt og underliggende)

Underliggende sagtann

Midtstilt boksvange

Gelender

Det samme som rekkverk. Monteres på trapp.

Håndlist

List på toppen av gelender. Eller som håndlist på vegg, festet i vegg.

Spiler

Også kalt, baluster, sprosse eller stav. De mindre stavene mellom trapp og håndlist, eller mellom sole og handlist på returgelender.

Returgelender

Gelender som rammer inn trappeåpning i andre etasje. Monteres fra trappestolpe til vegg, og festes i gulv.

Sole (gulvsole)

Ei list som spiler festes mot, for så å bli forankret/festet i gulv.

Skjøtestolpe

Ekstra stolpe som supplerende del i returgelender.

Vegglist (halvstolpe)

Benyttes ved feste av returgelender mot vegg.

Slett stolpe

Kvadratisk, 60 x 60 mm

Slett stolpe

Rektangulær, 40 x 80 mm

Slett stolpe under håndlist

Rektangulær, 40 x 80 mm

Profilert stolpe

Kvadratisk 80 x 80 mm

Profilert stolpe med hatt

Kvadratisk 120 x 120 mm

Dreid stolpe