I dag drives Snekkerfabrikken av andre og tredje generasjon, men verdiene er fortsatt de samme. Selv om deler av produksjonen løses av moderne maskiner, er det fortsatt håndverket som står i fokus, og hver eneste trapp levert av oss blir ferdiggjort for hånd, hver del blir kontrollert av erfarne hender og før trappen blir sendt til sin nye eier monterer vi den for å se at alle detaljer er akkurat slik de skal være. Vi legger vår stolthet i å levere skreddersydde løsninger som tar hensyn til både menneske og natur.

 

Omgivelsene våre er en viktig del av verdigrunnlaget til Snekkerfabrikken. Her ute må man tenke innovativt og finne smarte løsninger på utfordringene man møter. Kulturen for å være løsningsorientert har vi med oss i alt vi gjør. De samme omgivelsene gjør også at bærekraft ligger i ryggmargen vår. Vi tar vare på det vi har, og utnytter alle ressurser så godt som det lar seg gjøre. Vi jobber med færrest mulig mellomledd, og er nøye med hva vi kjøper inn (og hva vi velger å ikke kjøpe). Slik kan vi tilby produkter til rett pris samtidig som vi tar vare på miljøet rundt oss.

Snekkerfabrikken er snart sytti år. Selv om mye har skjedd siden starten, er målene fortsatt de samme, å levere produkter forankret i nordisk tradisjon og estetikk, lagd med fokus på høy kvalitet, solid håndverk og rett pris. Kjøper du et produkt fra oss, kjøper du du mer enn en vakker og funksjonell løsning til hjemmet ditt. Du kjøper også en del av en lang og stolt historie om en ekte familiebedrift, en hjørnestein i et unikt lokalsamfunn tuftet på nytenkning og pågangsmot.