Slik tar du riktige mål

Illustrasjonen under viser hvilke mål vi trenger for ulike trapperom. Målene tas fra vegg til vegg. I tillegg til disse målene, trenger vi et mål av høyden. Legg merke til at høyden måles fra gulv til gulv.

Når du skal ta mål er det en del ting du bør passe på.
Målene bør helst tas på ferdig kledde og ferdig sparklede vegger og vekselkant. Dersom målene tas på stenderverk, kan det korrigeres senere.

Det er viktig å bemerke seg at det da er ditt ansvar som kunde, å kontrollere at dette har blitt korrigert korrekt i den endelige ordrebekreftelsen.

Ei trapp hos oss settes ikke i produksjon før godkjent ordrebekreftelse er mottatt.

Gulv skal være ferdig avrettet, og spon skal være lagt. Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt, men tykkelsen på dette må oppgis ved bestilling. Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater som beskrevet i normalkrav i NS 3420.

Forskrifter og krav til trapper

Vi sørger for at trappen din blir prosjektert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Hvis det ikke er plass til en godkjent løsning gir vi beskjed om at foreslått løsning ikke er innenfor kravene, men kan likevel være brukbar.

Alle forskrifter og anbefalinger rundt prosjektering av trapp er samlet i Trappemanualen som er utgitt av Norsk Trevare. Trappemanualen er en samling forskrifter, anbefalinger og gjengivelser fra standarder.

Ved å følge Trappemaualen vil alle aktører fra prosjekterende til utførende bidra til at trappen blir optimal for brukeren. Trappemanualen er utgitt av Norsk Trevare, www.trevare.no.