De dreide delene gir Siv et nostalgisk slør og bidrar til at den nye trappen din også har historisk integritet.

Om du ønsker å komplementere det varme uttrykket de dreide stolpene og spilene skaper, er blokktrinn et naturlig tilvalg. Det vil si at det første trinnet strekker seg forbi og ligger utenpå trappevangen, og skaper en fin markering av inngangen til trappen.

Siv kan tilpasses dine ønsker, du kan velge mellom åpne eller lukkede trinn, slett eller profilert håndlist, og trappen kan leveres i de materialene og fargene du ønsker.

Siv kan bygges i alle trappeformer.