Om oss

Snekkerfabrikken AS på Kvarøy ble etablert i 1954 av Oswald Olsen, under navnet "Lurøy Treindustri". Selv gikk han i lære ved en møbelfabrikk på Møre, og noen år ved Johs. Monsens snekkerfabrikk på Mo i Rana.

Fra starten av produserte bedriften alle trevareprodukter det var behov for i lokalmiljøet. De produserte alt fra dører, vinduer og trapper til divaner og enkle kjøkkeninnredninger.

Etter hvert ble produksjonen konsentrert om dører, vinduer og trapper. I 1988 overtok sønnene Jens Osvald og Erlend bedriften, og endret navnet til "Snekkerfabrikken AS".

Produktspekteret ble da ytterligere redusert til kun å omfatte trapper. Dette var på grunn av stor konkurranse på de andre produktene, og firmaet trengte å rasjonalisere produksjonen.

Leverandør av trapper til store aktører og private kunder

Bedriften ble oppstartet i en lavkonjunktur, men klarte etter flere magre år å få gode resultater.

Snekkerfabrikken AS har de siste årene hatt en god utvikling. Bedriften har etablert seg som en seriøs produsent og leverandør av trapper til byggevaremarkedet, og har flere av de større aktørene som kunder.

En fornuftig balanse mellom pris, kvalitet, sortiment, og leveringsdyktighet, har vist seg vellykket.

Ta kontakt for en hyggelig prat om ditt prosjekt