Teknisk informasjon

Forskrifter og krav til trapper

Vi sørger for at trappen din blir prosjektert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Hvis det ikke er plass til en godkjent løsning gir vi beskjed

om at foreslått løsning ikke er innenfor kravene, men kan likevel være brukbar.

Alle forskrifter og anbefalinger rundt prosjektering av trapp er samlet i Trappemanulen som er utgitt av Norsk Trevare.

Trappemanualen er en samling forskrifter, anbefalinger og gjengivelser fra standarder. Ved å følge Trappemaualen vil alle aktører fra prosjekterende til utførende bidra til at trappen blir optimal for brukeren. Trappemanualen er utgitt av Norsk Trevare, http:/www.trevare.no.


- Trappemanualen fra Norsk Trevare (Reklamasjon)