Tresorter

Mange kombinasjoner er mulige

Nedenfor har vi listet opp de vanligste tresortene vi produserer trapper av. Det er fullt mulig å få en kombinasjon av for eksempel furu, og hardtre trinn og håndlist. Det er også mulig å bestille andre mer eksklusive tresorter. Kombinasjoner gir også en dekorativ effekt, og kostnadene blir mindre, enn om alt leveres i hardtre.

Splitting og liming av treverket

Tre er et levende materiale. Det vil si at det påvirkes av omgivelsene - temperatur og fuktighet. Ved høy fuktighet og temperatur vil det svelle, og krympe ved lav temperatur og fuktighet. Dette er en helt naturlig egenskap ved heltre. For å motvirke dette best mulig splittes materialene opp og limes sammen igjen

Tilpasset forholdene i norske hjem

Materialene er også tørket for å være best mulig tilpasset temperatur og fuktighet i et "typisk norsk hjem". Siden både temperatur og fuktighet varierer fra sommer til vinter, og faktisk fra hus til hus, kan vi ikke garantere at konsekvenser av dette ikke vil skje, selv om vi har tatt forhåndsregler for å motvirke det.


Furu
Furu
Ask
Ask
Eik
Eik
Valnøtt
Valnøtt
Tresorter
Tresorter
Alle trapper kan bestilles ubehandlet, lakkert, hvitmalt, hvitlasert eller beiset.