Tresorter

Mange kombinasjoner er mulige

Nedenfor har vi listet opp de vanligste tresortene vi produserer trapper av. Furu har i veldig mange år vært det foretrukne valget. Det er viktig å huske på at dette er et relativt mykt materiale. Tegn på slitasje kan dukke opp mye raskere enn ved valg av hardtre i trinn. Man bør tenke på bruksmønster og andre faktorer som husdyr eller lignende. Det er fullt mulig å få en kombinasjon av for eksempel furu, og hardtre trinn og håndlist. Det er også mulig å bestille andre mer eksklusive tresorter. Her går vi ut fra hva du ønsker! Kombinasjon av materiale gir også en dekorativ effekt, og kostnadene blir mindre enn om alt leveres i hardtre.

Splitting og liming av treverket

Tre er et levende materiale. Det vil si at det påvirkes av omgivelsene - temperatur og fuktighet. Ved høy fuktighet og temperatur vil det svelle, og krympe ved lav temperatur og fuktighet. Dette er en helt naturlig egenskap ved heltre. For å motvirke dette best mulig splittes materialene opp og limes sammen igjen.

Tilpasset forholdene i norske hjem

Materialene er også tørket for å være best mulig tilpasset temperatur og fuktighet i et "typisk norsk hjem". Siden både temperatur og fuktighet varierer fra sommer til vinter, og faktisk fra hus til hus, kan vi ikke garantere at konsekvenser av dette ikke vil skje, selv om vi har tatt forhåndsregler for å motvirke det.

Alle trapper kan bestilles ubehandlet, lakkert, hvitmalt, hvitlasert eller beiset.