Rekkverk

Rekkverk er med på å gi identitet til din trapp. Du kan velge stolper, spiler, håndlister, håndlister på vegg, rekkverk i glass og stål, samt returrekkverk.

Nedenfor finner du en oversikt over våre ulike varianter. Man kan gjerne kombinere ulike typer, for eksempel stolper type Ask med spiler type Brage. Har man ønske om håndlist i en annen utførelse (ofte samme som trinnene) er dette også mulig.

Stolper

Spiler

Håndlister