Frakt og levering

Snekkerfabrikken AS sender varer med Norlines AS.

Med Norlines AS sitt transportsystem dekker vi hele landet. Vi deler landet i tre "soner". Hver "sone" koster kr. 860,-


  • Sone 1 - Mellom Bodø og Nesna i Nordland, kr 860,-

  • Sone 2 - Nord for Trondheim og sør for Tromsø, kr 1720,-

  • Sone 3 - Norge utenom sone 1 og 2, kr 2580,-


Vi tar forbehold om at spesielt krevende forsendelser kan bli fraktberegnet til selvkost. Dette vil vi gi deg beskjed om.


Leveringstid


Normalt ligger leveringstiden på 6-8 arbeidsuker. (Ferier og helligdager kommer i tillegg.)

Leveringstiden kan variere noe i perioder. Dette vil bli opplyst i ordrebekreftelsen.


Ta kontakt for mer informasjon om levering av ditt prosjekt